نظر سنجی

نظر سنجی و ارائه فرم جدید

همکار محترم؛

با ارائه نتایج نظر سنجی کتبی هشتمین همایش مدیران آب و فاضلاب شهرها و شهرستان های سراسر کشور،‌ خواهشمند است جهت پر بار شدن همایش بعدی با تکمیل و ارسال فرم نظر سنجی، به آدرس info@conferenc.ir ما را در این راه یاری فرمائید.

دانلودفرم نظر سنجی

دانلود ارزیابی نظرسنجی های تهیه شده در هشتمین همایش مدیران آب و فاضلاب شهرها وشهرستان های سراسرکشور

 

باتشکر:دبیرخانه همایش مدیران آب و فاضلاب شهرها و شهرستان های سراسر کشور