بانک مقالات هشتمین همایش

# عنوان اندازه فایل دانلود
1 تاثیر مالج و اختلاط خاکی لجن فاضلاب شهری و بایوچار آن بر رشد گیاه سویا در استان گلستان 50.47 کیلوبایت
2 ارتقاء کیفی پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب روستای راونج از توابع شهرستان دلیجان 49.93 کیلوبایت
3 اجرای شبکه جمع­ آوری فاضلاب و نصب انشعابات مربوطه به روش فاینانس جاری (منابع داخلی) در شهر مشهد 56.74 کیلوبایت
4 ارزیابی پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه بر پایه مدل تصمیم گیری چند معیاره TopsisوSaw 49.91 کیلوبایت
5 بهینه سازی طراحی شبکه های توزیع آب توسط الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی زون 2 شهر بیرجند) 50.51 کیلوبایت
6 تبیین فناوری های بازسازی در شبکه های فاضلاب با روشهای بدون حفر ترانشه (Trenchless Method) 57.76 کیلوبایت
7 ارزیابی روشهای مختلف بارگذاری گرههای شبکه توزیع آب شرب (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شرب شهر بیرجند) 51.16 کیلوبایت
8 بررسی و پیشنهاد بازنگری فرمت نقشه شبکه های آب وفاضلاب 51.16 کیلوبایت
9 تأثیر فنی و اقتصادی نیروگاه برق آبی تصفیه خانه آب شهر زاهدان 50.36 کیلوبایت
10 طراحی نرم افزار آبفا (2007)جهت تعیین مقدار تجربی ماده منعقد کننده و کمک منعقد کننده در تصفیه خانه 47.46 کیلوبایت
11 طرح دو شبکه ای و جداسازی توزیع آب شرب و بهداشتی 55.93 کیلوبایت
12 تامین آب شرب بهداشتی در شرایط بحران (مطالعه موردی: زلزله استان آذربایجان شرقی) 47.57 کیلوبایت
13 ایجاد سامانه مدیریت بحران آب آشامیدنی 52.22 کیلوبایت
14 معایب بررسی تجربیات تامین آب اضطراری و نقش آن در مدیریت بحران ناشی از زلزله (بررسی موردی زلزله شهر موموری ) 49.14 کیلوبایت
15 ارتقاء کم هزینه سیستمهای برکه ای تصفیه فاضلاب با پیش هوادهی 64.3 کیلوبایت
16 طراحی، ساخت و نصب شیرهای کنترل دور درخروجی مخزن شیروان جهت کنترل فشار شبانه 48.35 کیلوبایت
17 استفاده از فناوری نانو در تامین آب شرب روستاهای استان آذربایجان شرقی 44.93 کیلوبایت
18 ارزیابی ذخایر آبی شهرستان طبس با استفاده از مطالعات هیدرواستراتیگرافی و ژئوفیزیک 50.27 کیلوبایت
19 طرح ارتقای کمی و کیفی تصفیه‌خانه فاضلاب پرکندآباد 2 شهر مشهد با جذب سرمایه‌گذار خصوصی به روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاریB.O.T (خرید تضمینی پساب) 58.33 کیلوبایت
20 مدل سازی و تحلیل شبکه آب شهر زابل با استفاده از نرم افزار Water GEMS با هدف بهسازی شبکه 53.31 کیلوبایت
21 ارزیابی مدیریت بهره وری از شبکه های آبرسانی با محاسبه شاخصه های مدیریتی آب بدون درآمد 53.31 کیلوبایت
22 استفاده از روش BOT در تامین آب شرب از طریق چاه (درس‌های آموخته شده در اولین تجربه در شهر مشهد) 48.66 کیلوبایت
23 معایب، مزایـا و چالش های واگـذاری خدمـات دفاتر فناوری اطلاعـات شرکت های آب و فاضلاب به بخش خصوصی 50.17 کیلوبایت
24 پیاده سازی و کاربرد سیستم اطلاعات مکانی (GIS) در مدیریت و تصمیم­ سازی شرکت آب و فاضلاب شیراز 50.5 کیلوبایت
25 گذر از بحران خشکسالی با تکیه بر مدیریت تقاضا (مصرف) 1392 51.67 کیلوبایت
26 کاهش هدر رفت آب در پهنهI1 شهر مشهد با به­ کارگیری روش ساخت، بهره­ برداری و انتقال (BOT) 51.67 کیلوبایت
27 بررسی تطبیقی عملکرد مدیریت بحران؛ HSEMS و پدافند غیرعامل در کاهش آسیب پذیری سوانح طبیعی 48.23 کیلوبایت
28 نتایج طرح تحقیقاتی بررسی علل خرابی کنتورهای مشترکین 46.71 کیلوبایت
29 تهیه نقشه پیش بینی حوادث برای بخشی از شبکه آب شهرکرمان 49.71 کیلوبایت
30 ارائه یک سیستم خبره مبتنی بر شبکه عصبی جهت تخمین میزان مصرف آب شرب کلان شهر تهران 45.27 کیلوبایت
31 تجربه شرکت آبفای شهری خراسان رضوی در ارتقاء وضعیت کیفی منابع تامین آب 45.27 کیلوبایت
32 رتبه بندی کیفی منابع آب شرب زیرزمینی شهرستان زنجان با استفاده از شاخص‌های ملی در GIS 45.27 کیلوبایت
33 بررسی مدیریت تقاضای آب در شرایط کم آبی و خشکسالی در ایران 52.01 کیلوبایت
34 تجارب و معیارهای انتخاب سیستم مکانیزاسیون نت در صنعت آب و فاضلاب 51.1 کیلوبایت
35 تعیین نقاط بحرانی مقدار کلر باقیمانده pH و کدورت شبکه­ی توزیع آب شهر سنندج و پهنه بندی با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) 60.35 کیلوبایت
36 پالایش آب­های زیرزمینی (مطالعه موردی: قنات روزان) 50.52 کیلوبایت
37 اثرات ناشی ازبحران خشکسالی بر درآمد روستاییان در شهرستان اراک 54.37 کیلوبایت
38 استقرار GIS در شبکه های توزیع آب شهری (مطالعه موردی شبکه توزیع و مشترکین شهر بیرجند) 61.79 کیلوبایت
39 مدیریت بحران کم آبی و خشکسالی (پایلوت شهر همدان) 48.98 کیلوبایت
40 تغییر اقلیم،کاهش بارش و تأثیر آن بر بحران آب در منطقه تربت حیدریه 55.47 کیلوبایت
41 تأمین آب و مدیریت بحران کم آبی و تجربه موردی درآب و فاضلاب روستایی شهرستان ساوجبلاغ 48.02 کیلوبایت
42 تبیین نقش سیستم های اطلاعات جغرافیایی، در پدافند غیر عامل و مدیریت بحران سامانه آب و فاضلاب کشور 48.02 کیلوبایت
43 مدیریت بهره برداری از شبکه های توزیع آب بر مبنای آنالیز اتفاقات در سیستم های PM و GIS 48.02 کیلوبایت
44 بررسی عوامل موثر بر بهینه سازی رفتار مصرفی مشترکین آب شهری تربت جام 49.94 کیلوبایت
45 تحلیل رضایتمندی مشترکین از خدمات شرکت های آب و فا ضلاب با اتکا به افکار سنجی و راه های ارتقاء آن 49.94 کیلوبایت
46 امکان‌ سنجی بهره‌مندی از پتانسیل مشارکت‌های مردمی و خیرین برای تأمین آب شرب مناطق محروم 49.94 کیلوبایت
47 موانع و راهکارهای واگذاری شرکت های آب و فاضلاب به بخش خصوصی (براساس قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه کشور) 49.94 کیلوبایت
48 ارائه تجربه عملی در خصوص ایجاد سامانه الکترونیکی خدمات فروش و پس از فروش شرکت آب و فاضلاب مشهد 51.87 کیلوبایت
49 تحلیلی بر پرداخت­های حضوری قبوض آب بهاء و تأثیر آن بر هزینه­ های شرکت­های آب و فاضلاب 52.68 کیلوبایت
50 مدیریت تقاضا و برنامه جامع کاهش آب بدون درآمد در کشور ژاپن 46.4 کیلوبایت
51 بررسی رابطه بین صفات مشترکین و ویژگیهای ارائه خدمت با پرداخت به موقع قبوض آب بها 52.66 کیلوبایت
52 پیاده­ سازی سیستم حسابداری مشترکین در شرکت آب و فاضلاب استان تهران و نقش آن در استقرار نظام کنترل داخلی 55.8 کیلوبایت
53 جلب رضایت مشترکین 51.19 کیلوبایت
54 پیش­ بینی رضایت­مندی مشترکین شرکت آبفا و راه­های افزایش آن با اخذ تصمیمات استراتژیک 62.58 کیلوبایت
55 بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشترکین آبفای روستایی شهرستان شیراز 45.67 کیلوبایت
56 بررسی وضعیت هزینه و درآمد شرکتهای آب و فاضلاب شهری در سال 1392 59.85 کیلوبایت
57 آثار و نتایج خصوصی سازی و برون سپاری در شرکت های دولتی 47.5 کیلوبایت
58 ارزیابی مالی و اقتصادی اجرای طرح های فاضلاب جهت تولید پساب برای استفاده درکشاورزی و صنعت و عوامل تاثیر گذار در اقتصادی نمودن طرحها 56.46 کیلوبایت
59 تاثیر تغییرات فشار آب بر افزایش بهره وری و کاهش هزینه های استحصال آب در شهر فیروز آباد 48.46 کیلوبایت
60 آنالیز رویکرد شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در برون سپاری آبرسانی سیار به بخش خصوصی 55.04 کیلوبایت
61 اقتصاد آب و تاثیر آن بر مصرف بهینه آب (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی) 47.93 کیلوبایت
62 بررسی میزان اثربخشی برونسپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی 49.26 کیلوبایت
63 بررسی جوانب اقتصادی و فنی پایلوت حذف آرسنیک از آب چاه با استفاده از فرآیند جذب به روش نانوکاویتاسیون 63.93 کیلوبایت
64 طرح سنجش نگرش مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی 53.82 کیلوبایت
65 بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و مولفه های کارآفرینی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی 56.89 کیلوبایت
66 میزان انطباق ساختار حقوقی صنعت آب و فاضلاب با معیارهای خصوصی سازی 53.27 کیلوبایت
67 تعیین سطح بلوغ مدیریت دانش و بررسی زیر ساخت های لازم برای پیاده سازی آن در شرکت آبفای زنجان 54.06 کیلوبایت
68 مهمترین مولفه های افزایش کارآمدی کارکنان و بهره وری سازمانی 48.89 کیلوبایت
69 بررسی نقش مدیریت عملکرد منابع انسانی در شرکت های آب و فاضلاب (مطالعه موردی: شرکت آب وفاضلاب روستایی استان مرکزی) 50.33 کیلوبایت
70 بررسی ساختارهای سازمانی موجود در بخش مدیریت بحران کشور و ارائه الگوی عملی به منظور ظرفیت سازی مناسب نیروی انسانی در مدیریت بحران 53.75 کیلوبایت
71 سازمان شبدری و رویکرد اقتضایی به استراتژی منابع انسانی در شرکت آب و فاضلاب استان گلستان 47.71 کیلوبایت
72 تدوین چارچوب استراتژی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شرکت آب و فاضلاب استان تهران( مناطق شش گانه) 56.81 کیلوبایت