زمان و مکان برگزاری همایش

8 و 9 آذر ماه 1396

سالن همایش های بین المللی برج میلاد