برگزار کننده و مجری همایش

برگزار کننده :

 

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

 

مجری :

شرکت شهرآب تدبیر