مصاحبه با مدیر ابفار شهرستان لنجان

لطفا خودتان را معرفی فرمائید؟

مصطفی زمانی هستم مدیر ابفار شهرستان لنجان کارشناس اقتصاد و کارشناس حقوق و کارشناس ارشد حقوق با 28 سال سابقه

در خصوص حوزه فعالیت خود مختصر توضیح دهید.

شهرستان لنجان یکی از بزرگ ترین شهرستانهای استان اصفهان میباشد که دارای 44 روستا بوده این منطقه بیشتر مسیر رودخانه زاینده رود در این شهرستان قرار دارد بزرگ ترین تصفیه خانه فاضلاب و آب در استان اصفهان در  این شهرستان قرار دارد این شهرستان داراری چندین مجتمع آبرسانی از قبیل 21 روستا 8 روستا و ....با الزامی که در خصوص تاسیس فاضلاب های روستائی حاشیه زاینده رود وجود دارد در صورت تخصیص اعتبار و جذب سرمایه های داخلی و خارجی این شهرستان میتواند دارای بزگ ترین شبکه جمع اوری و تصفیه فاضلاب روستائی کشور تبدیل شد

اقدامات و فعالیت مهم خود در سالهای 94 را اعلام فرمائید.

راه اندازی شبکه انتقال آب به  5 روستای شهرستان

اصلاح وتوسعه شبکه های فرسوده تعدادی از روستاههای شهرستان

اصلاح و تغییر تعداد قابل توجهی از لوازم انشعاب مشترکین شهرستان

فاضلاب روستای مورکان رحمت آباد که در حال اجرا میباشد

بازسازی تصفیه خانه آب 22 بهمن

 

اگر تجربه و یا فعالیت موفقی در طی سال های مدیریت خود دارید به صورت خلاصه اعلام فرمائید.

در ایران متاسفانه ما بیشتر توجه به احداث تاسیسات آب وفاضلاب داریم و کمتر توجه به تعمیر ونگهداری صورت گرفته است تخصیص اعتبارات نیز بیشتر به سمت این موضوع گرایش دارد در صورتی که بایستی مبلغ قابل توجهی صرف تمیر ونگهداری از تاسیسات گردد تا بتوانیم در مدت زمان حداکثری از تاسیسات ساخته شده استفاده کنیم

در آب فاضلاب وستائی با توجه به اینکه در اکثر مواقع منابع ما از سفره های زیر زمینی استفاده مکنیم و متاسفانه شبکه های اکثر روستاهها نیز فرسوده شده باید اولا به سرعت نسبت به اصلاح وتوسعه شبکه جهت استفاده بهینه از اب موجود سفر های زیر زمینی دقت نمود در ثانی در زمان ساخت ایستگاههای پمپاژ با توجه به اینکه متاسفانه در خیلی مواقع پس از چند سال چاه مربوطه غیر قابل استفاده میشود لازم است تمام امکانات به صورت پرتابل در نظر گرفته شود تا مجدا لوازم مربوطه مورد بهره برداری قرار بگیرد

تاکنون در چند همایش مدیران شهرها شرکت نموده اید و نظرتان در خصوص لزوم استمرار این همایش ها چیست؟

تا کنون شرکت نکرده ام

برای برگزاری موفق نهمین همایش مدیران شهرها چه پیشنهاداتی دارید.

پیشنهاد خاصی ندارم

زمان و مکان مناسب برای برگزاری این همایش را اعلام فرمائید؟

زمان اعلام شده مناسب میباشد