مصاحبه با مدیرامورآبفارمبارکه

 اینجانب حبیب الله کریمی – مدیرامورآبفارمبارکه

در خصوص حوزه فعالیت خود مختصر توضیح دهید.

سازماندهی وایجادهماهنگی بین بخش های اجرایی شعبه شهرستان – تقسیم کار و نظارت بر عملکرد عوامل اجرایی – شرکت فعال درجلسات شورای برنامه ریزی وشورای اداری و دفاع از اعتبارات و برنامه های شعبه شهرستان – پیگیری مسایل اجرائی ووظایف قانونی شرکت در زمینه نگهداری شبکه و پروژه های احداثی و انجام تعهدات اجرائی مربوطه – گزارشگیری از وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه ها و...

اقدامات و فعالیت مهم خود در سالهای 94 را اعلام فرمائید.ندارم

اگر تجربه و یا فعالیت موفقی در طی سال های مدیریت خود دارید به صورت خلاصه اعلام فرمائید.

تعامل باارگانها ونهادهای دولتی وهمچنین شوراهای روستاها ودهیاران درجهت حل مسائل ومشکلات شرکت ودرنتیجه انجام وظایف محوله با کمترین هزینه باتوجه به شرایط اقتصادی و اعتبارات سالهای جاری

تاکنون در چند همایش مدیران شهرها شرکت نموده اید و نظرتان در خصوص لزوم استمرار این همایش ها چیست؟

شرکت نداشته ام

اگر در هشتمین همایش مدیران شهرها شرکت کرده بودید نقاط ضعف و قوت این همایش را اعلام فرمایید

خیر

 برای برگزاری موفق نهمین همایش مدیران شهرها چه پیشنهاداتی دارید.

ندارم

زمان و مکان مناسب برای برگزاری این همایش را اعلام فرمائید؟

ستاد استان

اگر برنامه خاصی جهت ارئه در این خصوص دارید اعلام فرمائید.

ندارم

در خاتمه اگر نظر دیگری در این خصوص دارید اعلام فرمائید.

ندارم