مصاحبه با مدیر امور ابفار شهرستان های اردستان و نایین

 لطفا خودتان را معرفی فرمائید؟

آقای رضا دهقانی مدیر امور ابفار شهرستان های اردستان و نایین

در خصوص حوزه فعالیت خود مختصر توضیح دهید.

تعداد 106 روستای تحت پوشش با حدود 11000 مشترک که تعداد 78 روستا ابرسانی سیار می شود.

اقدامات و فعالیت مهم خود در سالهای 94 را اعلام فرمائید.

اجرای 15کیلومتر  خط روستاهای شهرستان نایین با کمک خیرین، تعویض و اصلاح شبکه های فرسوده روستاهای شهرستان نایین با کمک خیرین به طول 20 کیلومتر. کف شکنی و بهسازی چاه های کم اب روستاهای شهرستان نایین،  اتصال 10 روستا از روستاهای شهرستان نایین به خط انتقال اب اصفهان بزرگ

 اگر تجربه و یا فعالیت موفقی در طی سال های مدیریت خود دارید به صورت خلاصه اعلام فرمائید.

کمک از خیرین و شورای روستاها و همچنین مشارکت مردم در جهت رفع مشکلات اب روستا با توجه به کمبود اعتبارات دولتی  

تاکنون در چند همایش مدیران شهرها شرکت نموده اید و نظرتان در خصوص لزوم استمرار این همایش ها چیست؟

4 همایش. در جهت انتقال تجربیات مدیران بسیار مفید است.

 اگر در هشتمین همایش مدیران شهرها شرکت کرده بودید نقاط ضعف و قوت این همایش را اعلام فرمایید.

فاصله زمانی برگزاری همایش ها طولانی است. هر سال برگزار شود.

برای برگزاری موفق نهمین همایش مدیران شهرها چه پیشنهاداتی دارید.

همایش در یکی از مراز استان ها به غیر از تهران برگزار گردد.

زمان و مکان مناسب برای برگزاری این همایش را اعلام فرمائید؟

در فصل پاییز در یکی از مراکز استان ها

 اگر برنامه خاصی جهت ارائه در این خصوص دارید اعلام فرمائید

. مکان در یکی از استانهی تاریخی ودارای مزیت کرشگری باشد ومقالات ارایه شده مورد ارزیابی وازمدیران مناطق مختلف وقت مصاحبه وصحبت داده شود.

 در خاتمه اگر نظر دیگری در این خصوص دارید اعلام فرمائید.

در کنار همایش بازدید ازیک طرح ابرسانی ویژه در برنامه دیده شود.