مصاحبه با مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان نطنز

 لطفا خودتان را معرفی فرمائید؟

سید حسن واقفی – متولد 1359 -  مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان نطنز – دارای 13 سال سابقه کار

در خصوص حوزه فعالیت خود مختصر توضیح دهید.

برنامه ریزی و ساماندهی امور مجموعه شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان نطنز در راستای اهداف و سیاستهای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و همچنین خط مشی کیفیت آب روستایی

اقدامات و فعالیت های مهم خود در سال 95 را اعلام فرمائید.

کنترل و برنامه ریزی در جهت کاهش هدررفت ظاهری از طریق پایش انشعابات و شناسایی کنتورهای خراب

اجرای طرح های نوین در راستای اجرای پروژه های مدیریت سبز در بخش کنترل کیفی

اگر تجربه و یا فعالیت موفقی در طی سال های مدیریت خود دارید به صورت خلاصه اعلام فرمائید.

بر اساس پیمایش های صورت گرفته و همچنین تحلیل حوادث در شبکه ها مشخص گردید که درصد قابل توجهی از پرتهای واقعی شبکه مربوط به انشعابات به دلیل تعدد اتصالات میباشد.

 تاکنون در چند همایش مدیران شهرها شرکت نموده اید و نظرتان در خصوص لزوم استمرار این همایش ها چیست؟

 

اگر در هشتمین همایش مدیران شهرها شرکت کرده بودید نقاط ضعف و قوت این همایش را اعلام فرمایید.

برای برگزاری موفق نهمین همایش مدیران شهرها چه پیشنهاداتی دارید.

استفاده از ظرفیتهای دانشگاهی و ایجاد فرصت جهت ارائه رایگان  طرح های نوین

زمان و مکان مناسب برای برگزاری این همایش را اعلام فرمائید؟

اگر برنامه خاصی جهت ارئه در این خصوص دارید اعلام فرمائید.

ارائه دو محصول از طرح های نوین این امور

 در خاتمه اگر نظر دیگری در این خصوص دارید اعلام فرمائید.