مصاحبه با مدیر امور آبفار شهرستان ابهر

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان

سوالات مصاحبه مدیر امور آبفار شهرستان ابهر

1- لطفا خودتان را معرفی فرمائید؟

علی خان محمدی مدیر امور آبفار شهرستان ابهر

2- در خصوص حوزه فعالیت خود مختصر توضیح دهید؟

حوزه فعالیت من روستاهای شهرستان ابهر می باشد که خدمات نگهداری و توسعه و بهره برداری و نگهداری و آبرسانی روستاهای تحت پوشش آبفار و غیرتحت پوشش شهرستان فعالیت دارم.

3- اقدامات و فعالیت مهم خود در سال 95 را اعلام فرمائید؟

اقدامات مهم سال 95 با توجه به شرایط اعتباری شهرستان پروژه مجتمع آبرسانی مجتمع امامزاده یعقوب  شامل روستاهای داش بلاغ و سروجهان به اتمام رسید انشااله در اواخر سال 96 به بهره برداری کامل خواهد رسید . - شبکه توزیع روستای قروه با مشارکت مردمی تعویض شد حدوداً 90 درصد شبکه توزیع قروه  که 1100 خانوار می باشد تعویض شد . الکترو پمپ های شناور روستاهای اسپاس و پیرسقا و میموندره و فنوش آباد و نورین تعویض شد . پروژه خط انتقال مرشون به اتمام رسید. موتورخانه چنگ الماس احداث و به اتمام رسید . در قسمت نگهداری کلیه نشتی ها و قطعی آب روستاها  مدیریت شد .

4- اگر تجربه و یا فعالیت موفقی در طی سال های مدیریت خود دارید به صورت خلاصه اعلام فرمائید؟

پاسخی ندارم.

5- تاکنون در چند همایش مدیران شهرها شرکت نموده اید و نظرتان در خصوص لزوم استمرار این همایش ها چیست؟

در یک همایش ، سال 93 شرکت کردم .

6- اگر در هشتمین همایش مدیران شهرها شرکت کرده بودید نقاط ضعف و قوت این همایش را اعلام فرمایید ؟

پاسخی ندارم.

7- برای برگزاری موفق نهمین همایش مدیران شهرها چه پیشنهاداتی دارید؟

پاسخی ندارم.

8- زمان و مکان مناسب برای برگزاری این همایش را اعلام فرمائید؟

پاسخی ندارم.

9- اگر برنامه خاصی جهت ارائه در این خصوص دارید اعلام فرمائید؟

پاسخی ندارم.

10- در خاتمه اگر نظر دیگری در این خصوص دارید اعلام فرمائید؟

پاسخی ندارم .