کارگاه های آموزشی

عناوین کارگاه‌های تخصصی نهمین همایش مدیران شهرها و شهرستانهای کشور


1..مباحث حقوقی و قراردادهاي آب و فاضلاب
2- الزام‌های قانونی و انضباط‌های محیط زیست ،سلامت ،ایمنی ،اجتماعی (EHSS )در خدمات آب و فاضلاب
3.  آشنايي با مبانی تعرفه‌هاي آب و فاضلاب
4.  تعالی مهندسی نگهداشت با رویکرد مدیریت دارایی ها و نقش آن در مدیریت هزینه ها و افزایش عملکرد
5.  مقاوم سازی شبکه های آبرسانی / آبرسانی در بحران

 

متعاقبا و طی اطلاعیه های بعدی  زمان ، شرایط و نحوه ثبت نام حضور در هر یک از کارگاههای فوف اعلام خواهد شد.