مصاحبه با مدير امور آبفار شهرستان خدابنده

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان

سوالات مصاحبه مدیر امور آبفار شهرستان خدابنده

لطفا خودتان را معرفی فرمائید؟

 علي سهرابي- مدير امور آبفار شهرستان خدابنده – استان زنجان.

در خصوص حوزه فعالیت خود مختصر توضیح دهید؟

 امور آب و فاضلاب روستائي شهرستان خدابنده – خدابنده با تعداد 161 روستاي تحت پوشش و حدود 25000 مشترك بزرگترين شهرستان استان زنجان بوده  و در جنوب شرقي استان زنجان با استان هاي قزوين ، همدان و كردستان همسايه مي باشد.

 

اقدامات و فعالیت مهم خود در سال 95 را اعلام فرمائید؟

انجام كامل پروژه هاي عمراني مربوط به سال 95 و فعال بودن 6 پروژه استاني و 4 مجتمع ملي ، فعال نمودن ساير پروژه هابه صورت مشاركتي با اهالي محترم روستا و دهياري ها ، افزايش چشمگير درآمد فروش آب بهاء با شناسائي دقيق و كامل ميزان فروشي ، بهسازي تأسيسات فرسودهبا مشاركت دهياري ها و اهاليو اعتبارات مربوطه ،جمع آوري انشعابات غير مجازو تبديل اكثر آنها به مجاز و پيگيري بعضي از موارد از طريق مراجع ذيصلاح .

 

اگر تجربه و یا فعالیت موفقی در طی سال های مدیریت خود دارید به صورت خلاصه اعلام فرمائید؟

افزايش جلب مشاركت هاي مردمي- افزايش ميزان درآمد  و وصولي با هزينه كرد همان مبالغ در همان روستا ، بهسازي تأسيسات با كمك خيرين آبرسان.

 

تاکنون در چند همایش مدیران شهرها شرکت نموده اید و نظرتان در خصوص لزوم استمرار این همایش ها چیست؟

شركت نداشته ام.

 

 اگر در هشتمین همایش مدیران شهرها شرکت کرده بودید نقاط ضعف و قوت این همایش را اعلام فرمایید ؟

شركت نداشته ام.

 

برای برگزاری موفق نهمین همایش مدیران شهرها چه پیشنهاداتی دارید؟

پاسخی ندارم.

 

 زمان و مکان مناسب برای برگزاری این همایش را اعلام فرمائید؟

به خاطر تنش آبي در اين فصل ، فصل پائيزو محل مورد نظر خوب است.

 

اگر برنامه خاصی جهت ارائه در این خصوص دارید اعلام فرمائید؟

 پاسخی ندارم.

 

در خاتمه اگر نظر دیگری در این خصوص دارید اعلام فرمائید؟

پاسخی ندارم.