مصاحبه با مدیر امور آبفار شهرستان خرمدره

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان

سوالات مصاحبه مدیر امور آبفار شهرستان خرمدره

1- لطفا خودتان را معرفی فرمائید؟

اصغر محمدی ، کارشناس ارشد عمران – هیدرولیک ،  کارمند رسمی با سابقه 29 سال

2- در خصوص حوزه فعالیت خود مختصر توضیح دهید؟

مدیریت آبفار خرمدره – این شهرستان دارای 4300 مشترک می باشد و شامل 16 روستا که 12 روستا مستقیماً تحت پوشش قراردارند و 4 روستا غیرمستقیم خدمت رسانی می گردند

3- اقدامات و فعالیت مهم خود در سال 95 را اعلام فرمائید؟

با توجه به اینکه رسالت آبفار تهیه و توزیع آب سالم و بهداشتی است ، این امور تمام سعی خود را بر این دارد که به رسالت خویش به نحو شایسته عمل کند که در این راستا انواع آزمایشات فیزیکی – شیمیایی و میکروبی را انجام میدهد و از مخازن و منابع آب انواع حفاظتهای لازم را انجام داده و همواره شبکه های خطوط انتقال و توزیع آب مورد پایش قرار میگیرد .

4- اگر تجربه و یا فعالیت موفقی در طی سال های مدیریت خود دارید به صورت خلاصه اعلام فرمائید؟

در طی این چندین سال خدمت بنده به این نتیجه رسیده ایم که درصورت دخالت مشترکین آبفار به داشته های آن و حس اینکه این تأسیسات از آن ماست و حراست و نگهداری آن نیز برای ماست و مورد مشارکت قراردادن مشترکین میتوان نتیجه بهتری گرفت که در این شرایط نسبت درامد به هزینه به عدد واحد نزدیک خواهد شد و این امر میتواند آبفار را از زیان ده بودن خارج کند .

5- تاکنون در چند همایش مدیران شهرها شرکت نموده اید و نظرتان در خصوص لزوم استمرار این همایش ها چیست؟

در همایش هشتم حظور داشتم و همایش ها سازنده می باشند که در صورت تداوم میتواند موجب افزایش تجربیات و دانش علمی باشند و این نشست ها و گفتمان ها در جهت کارایی هرچه بیشتر آبفار مفیدتر است .

6- اگر در هشتمین همایش مدیران شهرها شرکت کرده بودید نقاط ضعف و قوت این همایش را اعلام فرمایید ؟

بنده نقطه ضعفی مشاهده نکرده ام و هرچه بود نقاط قوت بود.

7- برای برگزاری موفق نهمین همایش مدیران شهرها چه پیشنهاداتی دارید؟

آبان تا دی ماه ، چون تنش آبی به کمترین مقدار خود میرسد .

8- زمان و مکان مناسب برای برگزاری این همایش را اعلام فرمائید؟

تهران ، چون به تمامی استانها دسترسی بهتر است.

9- اگر برنامه خاصی جهت ارائه در این خصوص دارید اعلام فرمائید؟

پاسخی ندارم.

10- در خاتمه اگر نظر دیگری در این خصوص دارید اعلام فرمائید؟

پاسخی ندارم .