زمان حضور مدعوین در همایش


بسمه تعالی


  به استحضار نمایندگان کلیه شرکت های آب وفاضلاب شهری و روستایی می رساند که برنامه همایش به محض نهایی شدن در سایت قرارداده خواهد شد. لذا جهت اطلاع مدعوین محترم از زمان حضوردر همایش زمان بندی کلی به شرح زیر اعلام می گردد:
روز اول:
تحویل کارت 8-7
شروع همایش ساعت 8
اتمام همایش ساعت 17
روز دوم:
 شروع همایش 8
اتمام همایش ساعت 14 بعدازظهر
بازدید ازپروژهای آب وفاضلاب تهران تاساعت 18 ( حضور در بازدید اختیاری )
محل همایش برج میلاد تهران