اطلاعیه بازدید مدعوین همایش از تاسیسات آب و فاضلاب


بسمه تعالی

 

برنامه بازدید ازتأسیسات آب وفاضلاب تهران

بعدازظهر روز دوم همایش مورخ 09/09/96

 

بازدید از تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

  زمان حرکت از برج میلاد در ساعت 14

زمان اتمام برنامه ساعت 18

نقطه پایان بازدید شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور

ضمناً برای کسانی که بلیط برای پرواز بعد از ساعت 18 دارند اقدام لازم جهت اعزام بازدید کنندگان از محل تصفیه خانه تا فرودگاه هماهنگ خواهد شد.

 

بازدید از تصفیه خانه آب جلالیه  و122 وتله متری تهران

زمان حرکت از برج میلاد ساعت 14

زمان اتمام برنامه ساعت 16:30

نقطه پایان بازدید شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور