اطلاعيه شماره 1


بسمه تعالی

          به اطلاع کلیه کسانی که مقاله شان در لیست مقالات برگزیده در سایت و گروه تلگرام همایش اعلام شده می رساند که مقالات اول اعلام شده در هشت محور همایش بعنوان مقالات برتر جهت ارائه شفاهی انتخاب شده اند لذا مدیر امور یا شهری که مقاله را تهیه یا مشارکت داشته اند خود را جهت ارائه از طریق پاورپوینت آماده نموده و در تاریخ مورد نظر در همایش حضور بهم رسانند . توضیحاً امکان حضور بقیه مشارکت کنندگان مقاله در همایش وجود ندارد.