اطلاعيه شماره 2


بسمه تعالی

          به استحضار کلیه مدعوین گرامی همایش مدیران شهرها و شهرستانهای آب وفاضلاب کشور می رساند که امکان دارد دعوت نامه ها با تأخیر خدمت شان برسد، لذا کلیه معرفی شدگان شرکت ها در تاریخ 8و9 آذرماه 96 رأس ساعت  7 صبح در برج میلاد تهران حضور بهم رسانند.