مقالات انتخابی جهت ارایه بصورت شفاهی در همایش


از نویسندگان مقالات درخواست میشود جهت ارایه مقاله در همایش اقدام به آماده تمودن فایل پاورپوینت خود نموده و برای هماهنگی لازم با دبیرخانه تماس حاصل فرمایند

 

ليست مقالات ارائه شده شفاهي